กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอังสุดา สิงห์ใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 089 - 272 - 4161
อีเมล์ : aung508@gmail.com

นายวีรเดช คำคุ้ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0623099112